Lusakuten

Vad är vägglöss?

Den som reser utomlands eller handlar begagnade möbler kan riskera att få med sig vägglöss hem. Vägglöss är blodsugande. Vanliga symptom på vägglusförekomst är svullnad och rodnad tillsammans med viss smärta och klåda till följd av vägglössens bett och framfart. Dagtid tillbringar de i springor i sängbottnar eller möbler. Under nattens mörka timmar kommer de fram och uppsöker en lämplig värd, ofta en sovande människa, som de kan suga blod av. Vägglöss kan man inte bli av med på egen hand.

Man behöver då tex ta hjälp av Anticimex som sanerar lägenheten. Efter en sanering kan man skicka in lushundar som kollar av att det inte finns levande vägglöss kvar eftersom hundar markerar inte på döda vägglöss.

 

Man kan även använda hunden i förebyggande syfte.

Hundens nos är mycket effektivare än människans ögon. Hunden hittar källan och arbetar snabbt.

Det innebär att man inte behöver söka av ett helt rum för att med ögonen se var det finns vägglöss. När hunden kommer in i rummet känner den direkt om där finns något.

Sedan visar den exakt var de i så fall finns – till exempel mitt inne i en säng eller bakom en vägglist. Det innebär att man enbart behöver behandla just den platsen, i stället för hela rummet med inventarier.

 

Vi som äger företaget heter Diana & Denice.

Jag (Diana ) jobbar med min staffe och Denice jobbar med sin bordercollie.

Jag har 2 till hundar under utbildning och hoppas få de klara under 2018.

Vi har utbildat våra hundar på Nordiska Hund.

 

Om ni är intresserade av att anlita oss så skicka en prisförfrågan.

info@lus-akuten.se

Vi finns även på Instagram @lusakuten och på Facebook

Lusakutens hemsida www.lus-akuten.se